blog
23 december, 2021 5 minuten leestijd

Adverteren op Facebook na nieuwe wijzigingen in het advertentiebeleid

Carel Schrier Carel Schrier
(BlogAuthor: { "avatar" : "https://app.hubspot.com/settings/avatar/4b22bd36287d9b0dabee64c969ccb94c", "bio" : "Hoi ik ben Carel! Online marketeer, altijd bezig met vernieuwing en ontwikkeling!", "cdnPurgeEmbargoTime" : null, "cosObjectType" : "BLOG_AUTHOR", "created" : 1585427895884, "deletedAt" : 0, "displayName" : "Carel Schrier", "email" : "carel@addmark.nl", "facebook" : "https://www.facebook.com/addmarknl", "fullName" : "Carel Schrier", "gravatarUrl" : "https://app.hubspot.com/settings/avatar/4b22bd36287d9b0dabee64c969ccb94c", "hasSocialProfiles" : true, "id" : 27702927703, "label" : "Carel Schrier", "language" : "nl", "linkedin" : "https://www.linkedin.com/in/carelschrier/", "name" : "Carel Schrier", "portalId" : 7066865, "slug" : "carel-schrier", "translatedFromId" : null, "translations" : { }, "twitter" : "https://twitter.com/addmarknl", "twitterUsername" : "@addmarknl", "updated" : 1661776095945, "userId" : null, "username" : null, "website" : "https://www.addmark.nl" })
Delen

Vanaf eind januari gelden er bij Meta, het moederbedrijf van Facebook, nieuwe regels rondom de verschillende advertentiedoelen. Door aanhoudende kritiek op het advertentie- en privacy beleid, voelde Meta zich genoodzaakt om een drastische verandering door te voeren voor bedrijven die adverteren op hun platformen. Maar wat zijn deze veranderingen precies en hoe ga je hier als bedrijf mee om? In deze blog lichten we alle veranderingen toe en voorzien we je van een aantal tips om ervoor te zorgen dat je alsnog de juiste doelgroep bereikt met jouw advertenties.

Wat is er allemaal gewijzigd in het advertentiebeleid?

Al sinds 2007 kunnen bedrijven via Facebook mensen bereiken met advertenties. De doelgroepen konden bepaald worden door middel van bepaalde interesses en voorkeuren. Vanaf januari 2022 gaat hiervoor echter een grote verandering gelden. Eind vorig jaar maakte moederbedrijf Meta bekend dat het bedrijven zou gaan verbieden om gericht te adverteren op gevoelige doelgroepen zoals ras, religie, seksuele oriëntatie en politieke voorkeur.

In totaal worden er duizenden advertentiecategorieën verwijderd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘homohuwelijk’, ‘Katholieke Kerk’ en ‘Wereld Diabetes Dag’. In tegenstelling tot voorheen, kan je als bedrijf nu dus niet meer specifiek op de mensen binnen die groepen adverteren.

Introductie advertentiecategorieën

Daarbovenop worden ook nog speciale advertentiecategorieën geïntroduceerd. Per categorie heb je te maken met verschillende regels waar je campagne aan moet voldoen. In de meeste gevallen gelden er bepaalde beperkingen op het instellen van de targeting opties. Het gaat hierbij om de volgende advertentiecategorieën:

Leningen: dit gaat over advertenties die een kredietmogelijkheid promoten of daar rechtstreeks naar linken. Het gaat hier bijvoorbeeld om creditcard aanbiedingen, autoleningen of hypotheken. Ook vallen merkadvertenties voor creditcards binnen deze categorie.

Werkgelegenheid: binnen deze categorie vallen alle advertenties die betrekking hebben op het promoten van vacatures, stages en professionele certificeringen.

Huisvesting: Dit zijn alle advertenties die een huisvestingsmogelijkheid of gerelateerde service promoten. Hieronder vallen dus advertenties voor de verkoop of huur van huizen of appartementen, hypotheken, woon- en hypotheekverzekeringen, woningherstel en overwaarde- of taxatieservices.

Binnen deze categorie geldt wel een uitzondering voor advertenties die mensen iets willen leren over hun rechten en verantwoordelijkheden op grond van de woningwetten.

Maatschappelijke kwesties, verkiezingen of politiek: deze categorie heeft betrekking op advertenties die zijn gemaakt door, namens of voor een politieke kandidaat, figuur of partij voor de uitkomst van een politieke verkiezing. Deze categorie is ook voor advertenties die verband houden met een verkiezing, referendum of steminitiatief of advertenties die aansporen om te stemmen.

Verder behoren advertenties die verband houden met maatschappelijke kwesties op een locatie waar de advertentie wordt geplaatst ook tot deze categorie. Een maatschappelijke kwestie wordt hierbij gedefinieerd als gevoelig onderwerp waarover hevig gediscussieerd kan worden, die invloed kan hebben op een verkiezingsuitslag, kan leiden tot nieuwe wetsvoorstellen of betrekking kan hebben op bestaande wetgevingen.

Valt jouw advertentie binnen één van deze categorieën? Dan dien je bij het aanmaken van een advertentiecampagne de desbetreffende advertentiegroep te selecteren. Doe je dit niet, dan zullen je advertenties in vrijwel alle gevallen worden afgekeurd. De speciale advertentiecategorieën brengen wel enkele beperkingen in de doelgroepselectie met zich mee.

Welke beperkingen brengen de advertentiecategorieën met zich mee?

Ten eerste kan je niet meer adverteren op basis van leeftijd, geslacht of postcode. In de meeste categorieën wordt de leeftijdsgroep vastgesteld op 18-65+ en kan er geen onderscheid gemaakt worden in geslacht. Je advertenties worden dus standaard getoond aan zowel mannen als vrouwen.

Ook qua locatie is het binnen deze categorieën niet meer mogelijk om heel specifiek te adverteren. Normaal gesproken kan je ervoor kiezen om je advertentie te tonen in een straal van 1 kilometer van een bepaalde locatie. Binnen de speciale categorieën geldt nu een minimum van 15 kilometer.

Ook is het binnen de speciale advertentiecategorieën niet meer mogelijk om op specifieke demografie of gedrag te targeten. Je kan bijvoorbeeld niet meer adverteren op opleidingsniveau of vakgebied. Verder is het ook niet meer mogelijk om bepaalde mensen van je advertenties uit te sluiten op basis van deze gegevens.

Tot slot moet je voor advertenties in de categorie ‘Maatschappelijke kwesties, verkiezingen of politiek’ je identiteit verifiëren alvorens je advertenties over dit onderwerp kan plaatsen.

Wat is er nu nog wel mogelijk?

Het nieuwe advertentiebeleid brengt dus een hoop beperkingen met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat je advertenties alsnog bij de juiste doelgroep terechtkomen?

Zorg ervoor dat je advertenties relevant zijn voor je doelgroep 

Ervoor zorgen dat de content/advertenties die je verspreidt aansluit op je doelgroep, is één van de belangrijkste dingen die er is. Hiervoor is het belangrijk dat je eerst je doelgroep(en) zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengt. Dit kan je doen door het opstellen van buyer persona's. Tijdens het opstellen hiervan, breng je onder andere de behoeftes en interesses van je doelgroep in kaart.

Om je advertenties en content relevant te maken voor je doelgroep, is het vervolgens zaak om op deze behoeftes en interesses in te spelen. Relevante content die aansluit op de doelgroep vormt de basis van iedere advertentiecampagne.

Doelgroepen op basis van activiteit en engagement 

Ondanks de vele beperkingen binnen het nieuwe advertentiebeleid, met name bij de speciale advertentiecategorieën, is het nog altijd mogelijk om je advertenties aan de gewenste doelgroep te tonen. Zo blijven custom audiences en lookalike audiences nog wel gewoon beschikbaar. Dit komt omdat alle data hiervoor wordt gegenereerd vanuit Facebook zelf.

Met deze custom doelgroepen kun je bijvoorbeeld mensen bereiken die:

  • Ooit één of meerdere van je video’s hebben bekeken
  • Ooit met je pagina geïnteracteerd hebben
  • Ooit met een eerdere advertentie van je hebben geïnteracteerd

Binnen deze criteria is het zelfs ook nog mogelijk om mensen te targeten die bijvoorbeeld op één specifieke call-to-action knop hebben gedrukt op de landingspagina.

A/b testen is belangrijker dan ooit 

Ook het uitvoeren van a/b tests op je advertenties kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk de juiste doelgroep zal benaderen met je advertenties. Je kan dit in principe op twee manieren aanpakken.

Ten eerste kan je ervoor kiezen om meerdere advertenties te maken met telkens een paar kleine aanpassingen en deze te verspreiden onder dezelfde doelgroep. Hierdoor kom je er uiteindelijk achter welke advertentie het beste aanslaat op je doelgroep.

Je kan er ook voor kiezen om het net andersom aan te pakken. Door één en dezelfde advertentie te verspreiden onder verschillende doelgroep specificaties die telkens net iets van elkaar verschillen. Op deze manier kom je er juist achter op welke doelgroep je het beste kan adverteren. Dit kan je dan weer meenemen naar een volgende campagne.

Wat te doen als Facebook je advertenties afkeurt?

Zelfs als je bovenstaande tips opvolgt en het nieuwe advertentiebeleid netjes naleeft, is het alsnog mogelijk dat Facebook je advertenties afkeurt. Facebook stelt je hiervan altijd per mail op de hoogte. In je advertentie account kan je dan bekijken wat de reden is voor het afwijzen van de advertentie.

Ben je het niet eens met de reden van afwijzing? Dan kan je een nieuwe beoordeling aanvragen. Is het wel duidelijk waarom je advertentie is afgewezen? Dan kan je de advertentie bewerken en opnieuw publiceren, op deze manier wordt hij automatisch opnieuw beoordeeld.

In de meeste gevallen vindt zo’n beoordeling al binnen een paar uur plaats. Bij een tweede afwijzing, wordt je advertentie definitief afgekeurd. Je kan op die specifieke advertentie vervolgens geen nieuwe beoordeling meer aanvragen en je zal de advertentie dus opnieuw moeten maken.

Kortom, ondanks de nieuwe ingrijpende beperkingen die Meta oplegt aan adverteerders, zijn er genoeg mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je advertenties alsnog bij de doelgroep uitkomen waar ze voor bedoeld zijn.

Hulp nodig bij het benaderen van de juiste doelgroep binnen je Facebook campagnes? Wij helpen je graag verder! Neem vrijblijvend contact op.

Meerdere blogs